मी पक्षी असतो तर ….. मराठी निबंध If I Were A Bird Essay In Marathi

If I Were A Bird Essay In Marathi मित्रांनो आज मी इथे मी पक्षी असतो तर ….. हा निबंध लिहित आहेत. हा निबंध तुम्हाला नक्कीच आवडेल. म पक्षी असतो तर काय काय केले असते यावर कल्पना करणे खूपच सोपी आहेत आणि आज इथे मी कल्पनात्मक निबंध इथे लिहित आहेत.

If I Were A Bird Essay In Marathi

मी पक्षी असतो तर ….. मराठी निबंध If I Were A Bird Essay In Marathi

मी पक्षी असतो तर मला पक्ष्यांचा राजा व्हायला आवडेल. मी कोणत्याही माणसाला किंवा पशूला भीणार नाही. मला एक प्रकारचा पक्षी होऊ इच्छित नाही; मला सर्व पक्ष्यांचे उत्कृष्ट गुण हवे आहेत. मला कोकिळा सारखे गाणे, हिंगिंगबर्डप्रमाणे वेगवान हालचाल, तसेच मोराप्रमाणे पावसात थुईथुई नाचणे आवडेल. मी आनंदी, रंगीबेरंगी, मधुर आणि मुक्तपणे राहू इच्छित आहे.

मी जगभर उडावेसे वाटते. मला वाटेल की थंड हवेने मला उंचवट्या वर नेले आहे. मी डुबकी मारून फक्त आनंद घेण्यासाठी जमिनीकडे जात असे. मी उंच वृक्षांच्या वरच्या बाजूस डोकावून पृथ्वीकडे पहात असेन की माझे डोळे परवानगी देतात आणि अधिक पाहण्यासाठी मी वरच्या दिशेने उडत असे. मी एकटा पडून माझ्या शिकारची शिकार करीत असे.

मी सर्वात उंच पर्वतावर माझे घर बनवू शकेन. मी पौर्णिमेखाली शांत झोपेन. मी लवकर उठून आणि ओढ्यांमधून ताजे थंड पाणी प्यावेसे वाटेन. कोणताही वन्य पशू मला घाबरु शकणार. मी हवेत इतके उंच उडायचे की ढग माझ्या पाठीवर घासतील. मला माझ्या चेहऱ्यावर सूर्यप्रकाश जाणवेल. इतर पक्ष्यांना कैदेतून मुक्त करण्यात आणि जंगलात सोडण्यात मी मदत करीन. मी त्यांचा मार्गदर्शक आणि मित्र होईन.

मी उंच धबधब्याखाली आंघोळ करुन सूर्याखाली शरीर कोरडे करावेसे वाटेल. कधीकधी इतर पक्ष्यांसह खेळणे आणि शिकार करणे. मी सर्व माझ्या पंखांनी अनुभवतो आणि हिवाळ्यामध्ये जागा स्थलांतरित करावेसे वाटेन. नवीन जागा शोधणे आणि पक्ष्यांच्या नवीन प्रजातीशी भेटणे हा माझा शोध असेल.

मी अमेझॉन मधील धबधब्याकडे जाईन आणि असंख्य रंगीबेरंगी पक्षी पाहणार ज्यांची प्रजाती माणसालाही माहिती नव्हती. मी प्रवाहावरुन मासे पकडत असेन आणि निसर्गाच्या इच्छेनुसार मी जगण्याचे सर्व स्वातंत्र्य अनुभवेन. मला साखळ्यांनी बांधून ठेवणार नाही.

मला स्वतंत्र रहावेसे वाटेल. मी आकाशात स्वच्छंदपणे विहार करणार. तसेच मला समुद्रात डॉल्फिन माशाप्रमाणे पोहणेसुद्धा आवडेल.

हे निबंध सुद्धा अवश्य वाचा :-

Leave a Comment